สะสมตั๋วจากการทำเควสแบบมันส์มันส์ แลกรางวัลแบบโดนโดน   

 

เควสรับตั๋ว G

ระยะเวลา : ทุกช่วงเวลา ทุกวัน ตั้งแต่  ตั้งแต่ วันที่ 20  - 29 สิงหาคม 2551 9:00 น. จะเปิดให้รับเควสตั๋ว G
ผู้เข้าทำเควส "ต้องกดออกจากเกมก่อน" ก่อนที่จะไปกดรับเควสที่เว็บไซต์ เมื่อระบบให้เควสมาต้องทำรางวัลมากที่สุด
ภายในเวลา 3 ชม. นับตั้งแต่การกดรับเควส และจะต้องมากดปุ่มสิ้นสุดเควส ที่หน้าเว็บ ก่อนหมดเวลา 3 ชม. จึงจะได้รับตั๋ว G
เควสของเดือน สิงหาคม 2551  :เล่นเกมโดยอาชีพ  Half-Brute 10 ครั้ง จะได้รับตั๋ว G 1 ใบ

*** โดยตั๋วชนิด G นี้จะ ไม่ สามารถสะสมต่อเนื่องกันได้ เมื่อขึ้นเดือนใหม่ตั๋ว G ที่มีจะถูกลบทั้งหมด และต้องเริ่มเก็บตั๋ว G ของเดือนใหม่ต่อไป ***


++ เมื่อได้ตั๋ว G ครบ 5 ใบ สามารถเข้าสู่ระบบ G-1 เพื่อแลกบัตรเข้าแข่ง Battle One ได้

กฏพิเศษเพิ่มเติม
- ผู้ที่จะเข้าแข่งขันจะต้องมียศมากกว่าไข่ดาวขึ้นไป
- ผู้เล่นที่สมัครเข้าแข่งขันจะต้องเข้ามารายงานตัวในวันแข่งขันตามเวลาที่กำหนด
- หากไม่สามารถมาร่วมแข่งขันได้ต้องกดสละสิทธิ์ก่อนวันแข่งขันอย่างน้อยที่สุด 1 วัน
- เมื่อถึงวันแข่งขันไม่มารายงานตัวและไม่ได้ทำการกดสละสิทธิ์ จะทำการหักค่า A 1000A และ battle ban เป็นเวลา 7 วัน
- หากค่า A ไม่พอ ให้ทำการหักจะ โดน battle ban จนกว่าจะมีค่า A พอให้ทำการหักค่า A


 
© 2004 Digicrafts Company Limited. All Rights Reserved.